В Е Л Ь М И Ш А Н О В Н І  К О Л Е Г И!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.», яка відбудеться 14 квітня 2017 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, ауд. 314).

Мета конференції – обмін сучасними теоретичними розробками і практичним досвідом відносно сутності, історії і функціонування феномену волонтерства у соціо-культурних практиках останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.

Програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  • концептуальні проблеми дослідження феномену волонтерства;
  • роль соціокультурного дискурсу в аналізі феномену волонтерства;
  • волонтери, гендер і громадське суспільство;
  • можливості медіа у сфері волонтерського руху.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Регламент проведення конференції

14.04.2017 р.

9.30-10.00 – реєстрація учасників

10.00-12.30 – пленарне засідання

12.30-13.00 – кава-брейк

13.00-15.30 – пленарне засідання

15.30-16.30 – підведення підсумків конференції.

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей.

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕЗ

Шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0; формат А4 з полями: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг тез: 1-2 сторінки.

Послідовність надання матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт жирний, набирати прописними літерами по центру); через один рядок рядковими літерами по центру – прізвище й ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині.

Матеріали направляти на адресу електронної пошти conf_volunt@i.ua до 11.03.2017 р.

Організаційний внесок складає 100 грн. Оплата здійснюється за нижченаведеними банківськими реквізитами. Кінцевий термін подання тез доповідей та копій чеку про сплату оргвнеску до 11 березня 2017 року.

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції, без електронної версії або подані пізніше встановленого терміну не розглядатимуться!

ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ

За результатами роботи конференції буде опублікована монографія колективу авторів. Статті, оформлені за вимогами ДАК України, необхідно подати до 14.04.2017р. в електронному варіанті за ел. адресою: conf_volunt@i.ua

Публікація набирається в текстових редакторах Word, формат А4 розширення *.doc. Поля: ліве та праве – по 22,5 мм., верхнє – 20 мм, нижнє – 30 мм. Основний текст друкується шрифтом Times New Roman Cyr 14 пт, інтервал між рядками – півтора.

Послідовність викладу матеріалу в статті: назва (шрифт напівжирний, 14 пт, набирати рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище та ініціали автора; через один рядок – текст статті з вирівнюванням по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного. У тексті не повинно бути «жорстких» переносів. Посилання у тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається у кінці тексту в алфавітному порядку.

Стаття повинна містити не менше 10 сторінок. Автор має надати стислу інформацію про свою наукову діяльність, яка буде представлена в монографії.

Вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку.

Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску та плати за публікацію статті:

ТОВ «НВП «Укртрансакад»

ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634

п/р № 26003050300136 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

п/р № 26009432498600 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Призначення платежів:

1. «За організацію участі в конференції «Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.» за (ПІБ) в сумі  __ грн.»

2. «За публікацію статті (___стор.) за (ПІБ) в сумі ___грн.»

Cтатті, тези, заявку та копію квитанції про переказ оргвнеску надсилати за ел. адресою: conf_volunt@i.ua

Телефон для довідок:

063 574 26 97 Анна Сергіївна

Заявка

на участь у Міжнародній
науково-практичній конференції

«Феномен волонтерства у дискурсах і наративах історії і культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _______________________________________

2. Посада, вчений ступінь, звання _____________________________________________

3. Організація (повністю) ____________________________________________________

4. Поштова адреса __________________________________________________________

5. Телефон, факс (з кодом міста), е-mail ________________________________________

6. Назва напряму і доповіді (якщо планується) ___________________________________

Планую:

  • Виступити з доповіддю (10-15 хв)
  • Надрукувати тези / статтю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Post Navigation