Громадська Організація «Освітній центр «Відкрите Знання»  у партнерстві з факультетом Інформаційних технологій Національноготехнічного Університету «Дніпровська політехніка»,  Обласною Радою молодих вчених Дніпровської області провели 2 квітня  2018  міжвузівській семінар на тему:

«ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ДОСЛІДЖЕННЯХ».

         На семінарі зібрались викладачі різних вузів, академічних наукових установ, приватні підприємці, що займаються інноваційними та дослідницькими  проектами  м.Дніпро. Дуже широким був спектр галузей, в яких працюють дослідники: технічні науки, будівництво,  геологія та геодезія, екологія, сільське господарство, економіка, управління, соціологія. Тому перед викладачами стояло важке та складне завдання  у доступній для гетерогенної аудиторії формі надати потрібні саме їм знання. Треба сказати що викладачі Факультету Інформаційних технологій НТУ чудово справились з цим завданням. Спочатку  Коряшкіна Лариса Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук,  доцент кафедри системного аналізу та управління дала загальні знання з математичного  моделювання та можливостей застосування даного метода в різних  сферах для різних об’єктів досліджень та критерії вибору тієї чи іншої моделі, дала поради з особистого досвіду. Завідувач кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем, кандидат технічних наук, Удовик Ірина Михайлівна поділилась  математичними методами обробки графічної інформації, що стало актуальне саме зараз з накопиченням баз даних графічних зображень різних природних об’єктів та відео моніторингу соціальних та економічних процесів. Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та управління  Желдак Тимур Олександрович на прикладі Дніпровського міського виконкому показав можливості оптимізації структури управління за допомогою математичної моделі та зробив порівняльний аналіз свого авторського методу обчислювання моделі з іншими, які застосовуються для вирішення проблем оптимізації процесів з великим впливом випадкових факторів та непередбачуваності. Приходченко Сергій Дмитрович, асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем познайомив присутніх з сучасними програмними засобами та пакетами обробки математичних даних та дав свої рекомендації з їх застосування.

            В цілому, слухачі отримали уявлення про поняття системи та моделі, етапи математичного моделювання, критерії класифікації математичних моделей та критерії підбору моделі під конкретні завдання та цілі,особливості застосування різних типів моделей для різних типів практичних і дослідницьких завдань у галузі економіки, екології, управлінні технічними системами і технологічними процесами,  специфіку використання математичного моделювання для дослідження живих систем.

            Все учасники семінару виразили вдячність організаторам семінару: ГО «Відкрите знання», декану факультету Інформаційних технологій Алексєєву Михайлу Олександровичу, завідувачу кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Удовик Ірині Михайлівні, всім викладачам й виразили побажання продовження даної теми у наступних семінарах.

           За чашкою чаю після семінару гостинні господарі запропонували всім присутнім звертатися за індивідуальними консультаціями, якщо буде  потрібне.

            Гарні сучасні знання, нові контакти та комунікації це і є головний результат для чого ми проводимо такі заходи.

Презентація розташована за посиланням.

Шановні колеги! ГО “Освітній центр “Відкрите Знання” та факультет Інформаційних технологій НТУ “Дніпровська політехника” ( НГУ) запрошує молодих вчених та всіх, хто забажає  23 березня 2018 р. з 14-00  до 17-00.  на міжвузівський  семінар “ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ДОСЛІДЖЕННЯХ”.

Деталі у інформаційному листі.
Прохання  від ведучих семінар педагогів до учасників записатися на семінар заздалегідь та  визначити в анкеті  до якої пошукової задачі або проблеми ви хотіли б застосувати метод математичного моделювання.  Тоді вони  зможуть більш конкретно та предметно підібрати матеріал для занять.
 Це можна зробити за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1A0w1KZQVaaHXVZK7Y8w_4kbcvLx2-xAYd7DVddxCt6g

Будемо вдячні за розповсюдження інформації всім зацікавленим  групам.

Посилання також є у листі запрошенні. Також можна записуватися на семінар за телефоном  у афіші.

Оргвнесок 50 грн.

Міжвузівській семінар “Академічні компетенції: культурні та державні  стандарти” викладачів та науковців Дніпра успішно пройшов на кафедрі філософії та педагогіки НГУ 29листопада 2017р.

На семінарі зібрались зовсім юні магістри, аспіранти і  вже маститі вчені з добутками та аспірантами. Всього було більше 40 осіб і це в умовах непогоди та ожеледиці! Дійсне, це ентузіасти наукової праці.

Яким треба бути вченому в Україні сьогодні? Як не втратити  багаторічні  наукові школи та традиції у буревії реформ? Чому в Україні, де освіта знаходиться на  початку реформ  та йде масштабний відтік  вчених  початківців та середнього віку –  вже встановлені найвищі стандарти  при цьому  при цьому виставляє вимоги держава не створює умов для їх виконання які є, наприклад в країнах ЄС та Канаді? Як попасти в ціль і не попасти в пастку фейкових журналів в погоні за публікаціями за кордоном? Яким чином краще репрезентувати результати своїх наукових досліджень? Ці та  багато інших актуальних питань сучасної  науки в Україні стали предметом жвавого обговорення вченими Дніпра.

Дякуємо кафедрі філософії та педагогіки НГУ особливе ії керівнику Шабановій Юлії Олександрові за дійсно чудову робочу  одночасно теплу та доброзичливу атмосферу, роботу модератором семінара. Також  виносимо подяку співробітникам  національного гірничого університету: Данилової О.А., вчений секретар Вченої ради НГУ, Кострюкову С. В.  – д. філос. н., професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права НГУ, Колесник Л.А., к.соц.н., доцент кафедри історії і політичної теорії  НГУ, Павліченко А. В., д.т. н., професор, зав. каф. екології та  технологій захисту навколишнього середовища НГУ  та Голові Правління ГО «Освітній центр» Черновії Л.Є.,  змістовні доповіді яких  зустріли зацікавлену підтримку та  багато запитань у слухачів семінару.

Ознайомитись з презентацією можна за посиланням.