The work plan of the NGO for this calendar year provides for a number of actions to promote the development of territorial communities of Dnipropetrovsk region.  As part of the implementation of this plan, on April 2, 2021, a meeting of the initiative group of the Committee on Decentralization and the Chairman of the Public Council at the Dnipropetrovsk Regional Administration Kuchynsky V.I. took place.  on consideration of proposals of the expert group of the Committee on work organization.  The expert group is headed by the Chairman of the Board of the NGO Educational Center “Open Knowledge” Prof. Semencha I.E., includes members of the Board of the NGO Assoc. Trostianska K.M. and graduate student Magro A.O. as project developers. Two projects were proposed and an action plan for their implementation was defined.

Планом роботи ГО на цей календарний рік передбачено низка дій щодо сприяння розвитку територіальних громад Дніпропетровської області.

В межах реалізації цього плану 2-го квітня 2021 р. відбулась зустріч ініціативної групи Комітету з питань децентралізації та голови Громадської ради при Дніпропетровській обладміністрації Кучинського В.І. щодо розгляду пропозицій експертної групи Комітету по організації роботи.

Експертну групу очолює голова правління ГО “Освітній центр “Відкрите знання” проф. Семенча І.Є., входять члени Правління ГО доц. Тростянська К.М. та асп. Магро А.О. як розробники проєктів.

Було запропоновано два проєкти та визначено план дій по їх впровадженню.

Всім учасникам дуже дякую за добру волю, актитвну громадянську позицію та співробітництво!

ПІсля доволі тривалого процесу оформлення та присвоєння міжнародних кодів OSVITNII TSENTR VIDKRYTE ZNANNYA, GO / 520981169 / A2FAJ отримала реєстрацію у U.S. federal government’s System for Award Management (SAM).

Це дозволить ГО виходити на простір не тільки Європейського Союзу, але й США для здійснення міжнародних контактів та організації міжнародних взаємодій для здійснення програмних завдань організації, отримання грантової підтримки своїх проектів, спроможності в реалізації більш широких можливостей, що відкриває дана реєстрація.

Вітаю всіх членів ГО з такою чудовою подією!

Ще один успішний досвід співорганізації науково-практичних конференцій продемонструвала ГО.

В конференції прийняли участь більше 130 студентів-участників різних ВНЗ України.

Початок конференції, вітальне слово організаторів
Доповіді студентів
Презентації власних досліджень
Обговорення доповіді
ФІнальне фото учасників-доповідачів та організаторів конференції

ВІтаємо всіх учасників із участю у цікавому заході та отриманому досвіді презентації результатів власних наукових досліджень!

З кінця 2020 року і до сьогодні організація активно розпочала роботу по виходу на міжнародний рівень. Для цього, перш за все, голова Правління Ілона Семенча розпочала міжнародну реєстрацію ГО «Освітній Центр «Відкрите знання» в міжнародних базах даних організацій, що висловлюють намір займатися грантовою діяльністю.

Отже, завдяки цієї діяльності сьогодні NGO EDUCATION CENTER «OPEN KNOWLEDGE» має:

  1. RIC number – 893348952;
  2. міжнародну реєстрацію у Erasmus+ and European Solidarity Corps Organisation Registration. Organisation ID – is E10257933;
  3. номер в базі США D & B – Data Universal Numbering System (D-U-N-S® Number) – 520981169;
  4. код в базі NАТО (NCAGE) – NCAGE Code A2FAJ.