Про нас

ГО «Освітній Центр  «Відкрите знання» має статус юридичної особи. Свідоцтво про державну реєстрацію  від 03 листопада 2015 р. за № 1449555. Код ЄДРП 40113038.

Засновники ГО «Освітній центр «Відкрите знання»:

 1. Чернова Любов Євсіївна – к.ф.н, доцент каф. філософії та політології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
 2. Бабенко Марина Михайлівна – Ph.D, Глава Центра Міжнародних наукових проектів і програм ПДАБА.

 

ПРАВЛІННЯ ГО «Освітній центр «Відкрите знання»

 1. Чернова Любов Євсіївна – к.філос.н, доцент – голова.
 2. Бабенко Марина Михайлівна – Ph.D, Глава Центра Міжнародних наукових проектів і програм Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
 3. Семенча Ілона Євгенівна – д.ек.н., професор, економічний ф-т Дніпропетровського національного університету.
 4. Єлісеєва Марина Олександрівна – к.т.н., викладач, Голова ради молодих вчених Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
 5. Павличенко Артем Володимирович – д.т.н., зав.каф. екології та захисту навколишнього середовища  НТУ «Дніпровська політехніка».

Вчена Рада ГО «Освітній центр «Відкрите знання»:

 1. Турчина Валентина Андріївна, д.ф-.м.н., професор, зав.каф. ДНУ.
 2. Скрипникова Лідія Василівна – д.істор.н., професор ДУВС.
 3. Кулябко Володимир Васильович – д.т.н., професор ПДАБА, академік МА.
 4. Філатов Георгій Венедиктович – д.т.н., професор ДНХТУ.
 5. Клименко Ірина Дмитрівна – д.т.н., професор ДНУЗТ.

Контрольно-Ревізійна Комісія ГО «Освітній центр «Відкрите знання»:

 1. Голова – Скороход Георгій Ісаакович – к.т.н., доцент ДНУ.
 2. Петрова Юлія Володимирівна – викладач інформатики КВНЗ “Дніпровській базовий медичний коледж” та гуртків робототехніки.
 3. Тростянська Каріна  Миколаївна – к.ек.н.,викладач каф.статистики,аудиту та інформаційної економіки ДНУ.
  .

Секретар ГО «Освітній центр «Відкрите знання» к.т.н. Калашникова Надія Кузмінічна.

Бажаючі підтримати нашу організацію  можуть перевести  на наш рахунок  кошти. Прохання  обов’язково  писати  у  призначенні  платежу «благодійний внесок».   Можна вказати конкретну програму, яку ви бажаєте підтримати.

Для благодійних внесків можна перейти за адресою або переказати за реквізитами:

РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ В ГРИВНІ

РЕКВІЗИТИ РАХУНКУ (ДОЛАРИ США)